Aanbeveling

Blosse

Anke heeft onze Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ondersteund als ambtelijke secretaris. Naast de standaard taken als agenda’s opstellen en notuleren, heeft ze een heel digitaal proces beleidsstukken voor ons opgezet, sharepoint voor ons ingericht en ervoor gezorgd dat we met Teams kunnen werken. De samenwerking met Anke verliep ontzettend prettig!

SSC DeSom

Beste Anke, Ik wil je graag aanbevelen als een professionele en betrouwbare management ondersteuner. Je hebt die rol tot 1 januari 2017 voor meerdere jaren binnen SSC DeSom bekleed. Ik heb je leren kennen als een betrokken professional met veel drive en hart voor de zaak. Je geef gevraagd en ongevraagd de juiste adviezen. Ik …

SSC DeSom Lees verder »

Gemeente Enkhuizen

Anke kan naast uitstekende secretariële ondersteuning ook buitengewoon goed functioneren in complexe organisatorische situaties zoals fusies en veranderprocessen. Zij kan zich goed verplaatsen in een ander, doorziet de problematiek en neemt daarbij een onafhankelijke positie in.