Mijn aanpak

Wat kunt u van mij verwachten?
Plannen, organiseren, coördineren, verbinden en samenwerken zijn sleutelwoorden in mijn aanpak. Ik houd er bovendien ook van om vaart in een project te houden.

Zonder draagvlak geen succes
Boven alles streef ik ernaar om de projectmedewerkers van het begin tot het einde enthousiast te houden en ze gaandeweg naar een hoger plan te helpen. Het is bijzonder om te merken wat een compliment doet. Of een tip om effectiever te werken.

Het is mijn belangrijkste drijfveer om medewerkers en teams zo goed mogelijk te faciliteren om het gewenste resultaat te behalen. Binnen de gestelde termijnen en budgetten.

Samen bereiken we meer
Elk project is anders. Toch doorlopen we altijd grofweg dezelfde stappen. Van de analyse van de beginsituatie tot het ideale eindplaatje. Van het uitwerken van het advies, het opzetten van het programma tot en met de uitvoering.

In elke fase blijf ik continu in gesprek met de projectmedewerkers om te peilen waar de knelpunten verwacht worden en om af te stemmen hoe we die samen zo goed mogelijk kunnen oplossen. Soms vraagt dat om extra expertise uit de organisatie of van buitenaf.

Daar hoort samen plezier hebben ook bij. Een team dat in tijden van grote druk met plezier samen kan werken, krijgt meer voor elkaar.

Daar ga ik voor! U ook?

Kennismaken? U kunt mij bereiken op 06 11220248 of per mail anke@eenkoren.nl

Mijn meest recente en relevante projecten.

Anke Eenkoren Projectondersteuning