Mijn aanpak

Wat kunt u van mij verwachten?

Plannen, organiseren, coördineren, verbinden en samenwerken zijn sleutelwoorden in mijn aanpak. Ik houd er bovendien ook van om vaart in een project te houden.

Zonder draagvlak geen succes. Boven alles streef ik ernaar om de projectmedewerkers van het begin tot het einde enthousiast te houden en ze gaandeweg naar een hoger plan te helpen. Het is bijzonder om te merken wat een compliment doet. Of een tip om effectiever te werken.

Uiteindelijk is het mijn belangrijkste drijfveer om medewerkers en teams zo goed mogelijk te faciliteren om resultaat te behalen. Binnen de gestelde termijnen en budgetten.

Samen bereiken we meer

Elk project is anders. Toch doorlopen we altijd grofweg dezelfde stappen. Van de analyse van de beginsituatie tot het ideale eindplaatje. Van het uitwerken van het advies, het opzetten van het programma tot en met de uitvoering.

In elke fase blijf ik continu in gesprek met de projectmedewerkers om te peilen waar de knelpunten verwacht worden en om af te stemmen hoe we die samen zo goed mogelijk op kunnen lossen. Soms vraagt dat om extra expertise uit de organisatie of van buitenaf.

Samen plezier hebben hoort er ook bij. Een team dat in tijden van grote druk met plezier samen kan werken, krijgt meer voor elkaar.

Daar ga ik voor! U ook?

Recente projecten

Hier ziet u voorbeelden van mijn recente opdrachten.