Project

Procesbegeleiding – doorlopend

Diverse opdrachten als procesbegeleider bij bijeenkomsten rondom eenzaamheid,  informatiemanagement, organisatieveranderingen en wijkbijeenkomsten – mei 2017 tot heden. Als procesbegeleider ondersteun ik (project)groepen op een hele effectieve manier om in korte sessies snel resultaat te behalen. Stap voor stap, met de werkvorm die daar het beste bij aansluit. Wanneer ik zelf de projectleider ben, maak ik bij de …

Procesbegeleiding – doorlopend Lees verder »

PMO Programma Digitaal Werken – juni 2018 tot heden

Als PMO/programmasecretaris ben ik o.a. verantwoordelijk voor: – implementatie Ibabs (inrichten bestuurlijk besluitvormingsproces, ontwikkelen opleidingsprogramma, trainen van medewerkers). – het besluitvormingsproces zowel op programma- als op projectniveau. – opstellen van programma- en projectplanningen, opzetten van de (financiële en algemene) projectadministratie en het bewaken daarvan.

Projectondersteuning/PMO Omgevingswet en nieuwbouw winkelcentrum – 2017/2018

Ondersteuning bovengenoemde projectgroepen. Mijn rol als PMO’er: Zorgen voor stabiliteit met o.a. het voorbereiden en notuleren van vergaderingen, het aanbrengen van structuur in de verschillende processen, het opstellen en bijhouden van de planning en het aanjagen en coördineren van allerlei zaken binnen de projectorganisatie. Onderhouden van contacten met externe partijen (ontwikkelaars en aannemingsbedrijven), bij de …

Projectondersteuning/PMO Omgevingswet en nieuwbouw winkelcentrum – 2017/2018 Lees verder »

Projectondersteuning/PMO e-depot Westfries Archief – 2017/2018

Het WFA en de 7 regionale gemeenten werken samen aan een digitaal depot i.h.k.v. digitaal werken bij de overheid. Streefdatum eind 2018. Mijn rol als PMO’er: Ondersteuning projectleider met de business case en het advies om te starten met een Europese aanbesteding voor de bestuurders Bewaken planning van de verschillende activiteiten In beeld brengen en …

Projectondersteuning/PMO e-depot Westfries Archief – 2017/2018 Lees verder »

Projectleider uitrollen sharepoint binnen 7 Westfriese gemeenten 2016/2017

Implementatie van een samenwerkingsplatform voor 7 Westfriese gemeenten. Mijn rol als projectleider: De input voor het projectplan verzorgd door in een aantal workshops met het projectteam de technische en functionele vereisten te bepalen onder leiding van de leverancier. Met een pilotgroep in sprints de functionaliteiten getest. 200 gebruikers getraind voor het gebruik van sharepoint.